За социално отговорна реклама на хазарт

По покана на Националния съвет за саморегулация (НСС) се проведе среща на всички асоциации в хазартния бизнес в България – Асоциация на игралната индустрия в България“ (АИИБ), Българска асоциация на хазартните дейности (БАХД), Българска гейминг асоциация (БГА) и Сдружение на организаторите на хазартни игри и дейности в България (СОХИДБ). Всички присъстващи единодушно се обединиха зад разбирането,…

Все повече хазартни оператори се присъединяват към НСС

След Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БТАПОИИ) към НСС се присъедини и Българската гейминг асоциация (БГА), както и „Инбет Онлайн“ ЕООД. Българска Гейминг Асоциация (БГА) Българската Гейминг Асоциация (БГА) е доброволна, неправителствена браншова организация, която обединява над 30 български компании, които развиват дейност в областта на гейминга и хазартната индустрия….

30 години EASA

Today, EASA members from the advertising industry, digital pure-play companies, and advertising self-regulatory organisations signed a declaration composed of five commitments reaffirming their collective commitments and establishing new ones to maintain and develop effective and independent advertising self-regulation across European markets in accordance with the principles outlined in the EASA Charter. To ensure a high…

Нов етичен кодекс

Постоянна грижа на Националния съвет за саморегулация (НСС) е Етичният кодекс за реклама и търговска комуникация не само да следва препоръките на Международната търговска камара (ICC) за отговорен маркетинг и реклама и практиката на Европейския алианс за стандарти в рекламата (ЕАSА), но и да отговаря на нуждите на честната конкуренция и на развиващото се българско…

Нов член на европейския алианс за стандарти в рекламата

Европейският алианс за стандарти в рекламата (EASA) приветства Google като първия корпоративен член на Алианса и партньор на мрежата за саморегулация на рекламите. Google е първата дигитална компания, която се присъедини към Алианса заедно с 13 индустриални асоциации, представляващи различните заинтересовани страни в рекламната екосистема (рекламодатели, агенции и медии), които се ангажират да осигурят отговорна…