Общо събрание на НСС – 01.09.2016 г.

Управителният съвет на сдружение „Национален съвет за саморегулация” (НСС) на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и във връзка с чл. 17 от Устава на НСС свиква редовно Общо събрание на организацията, което ще се проведе на 1 септември 2016 година, 16:00 часа, София, ул. „Сан Стефано” № 14, вх.Б, ет.3, АРА/БАКА, при следния Дневен ред:…

Дискусия за отразяване в медиите на имената на компаниите при социално отговорни кампании

             На дискусията, проведена на 19 юли и организирана от Българското дружество за връзки с обществеността, участва Ели Герганова – председател на Управителния съвет на Националния съвет за саморегулация.             В дискусията участваха медийния регулатор и много бизнес и професионални организации в сферата на НПО, медиите, ПР и рекламата – СЕМ, БДВО, БАПРА, БДФ, Фондация…

Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) стана член на НСС

Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика (БНАЕМПК) е създадена през 1999 година. Тя обединява 101 компании от бранша, сред които производители и търговци на етерични масла, производители и дистрибутори на парфюмерия, козметика, тоалетни принадлежности; производители и доставчици на суровини, опаковки и оборудване. Нейни асоциирани членове са Университет по хранителни технологии (УХТ), подготвящ висши…

„Градус – 1“ ООД възстанови членството си в НСС

\“Градус – 1\“ ООД възстанови членството си в НСС. Градус е най-големият производител на птиче месо в България. Птицекланицата е оборудвана с най-съвременна техника от водещи европейски производители на машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост. Продуктите на Градус се произвеждат в затворен цикъл. Фирмата притежава собствен фуражен завод, люпилня, ферми за родителски стада, ферми за…

Решения на Етичната комисия

На 5 май 2016 г. Етичната комисия се произнесе с Решение № 230 по жалба относно рекламна кампания на „Изследователски център на клиентските мнения“ ЕООД – „Използвайте услугите на фирми, притежаващи сертификат: Коректна фирма“. Жалбата се отнася до рекламната кампания на „Изследователски център на клиентските мнения“ ЕООД (накр. ИЦНКМ ЕООД) за популяризиране на предлаганата от…