Становище на НСС относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта

Писмо до компетентните органи със становище на НСС относно Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за хазарта Националният съвет за саморегулация1 е органът, който прилага Националните етични правила за реклама и търговска комуникация (Етичен кодекс) в България. Научихме с изненада, че предлаганите промени в Закона за хазарта предвиждат отпадане на ал. 6 в чл….

Общо събрание на НСС

На 7 март 2018 г. бе проведено Общо събрание на НСС. Бе приет годишен отчет за дейността през 2016 г. и 2017 г., както и финансов отчет за същия период. Бе приет и план за дейностите на НСС през 2018 и финансов бюджет за 2018 г.

Нов член на Етичната комисия

Ева Петрова е новият член на Етичната комисия. Тя е юрист с дългогодишен опит в сферата на медийното право. Повече от 5 години е юрисконсулт в БТВ Медиа Груп, а към днешна дата е адвокат и работи за АБРО.

Решение на Етичната комисия относно телевизионна реклама на Билет Шоколад от Национална лотария – 7777.bg

В НСС са постъпили няколко жалби относно телевизионна реклама на Билет Шоколад от Национална лотария – 7777.bg. Според жалбоподателите рекламният клип нарушава чл. 10, ал. 1 и ал. 2 от ЗХ, който забранява прякото рекламиране на хазартни игри, както и рекламата на такива игри, насочена към малолетни и непълнолетни лица. Рекламата използва спортните успехи и…

Нови членове на НСС

През м. юни 2017 г. Националният съвет за саморегулация с решение на Управителния съвет прие за асоциирани членове „Еврофутбол“ ООД, Eurofootball Limited, „Национална лотария“ АД и „Ню Геймс“ АД, които се ангажираха с прилагането на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България.