EASA приветства промените в закона за радио и телевизия

Във връзка с приетите промени в Закона за радио и телевизия,  Европейският алианс за стандарти в рекламата (EASA) изпрати поздравителни писма до парламентарната Комисия за култура, гражданско общество и медии, до Министертаво на културата и до всички парламентарно представени политически партии, с което изрази подкрепа на процеса на саморегулация в рекламата в България. В писмата…

ЗРТ призна саморегулацията в рекламата и търговските съобщения

В изпълнение на препоръките на Европейската директива за аудио-визуални медийни услуги, последните промени на  Закона за радио и телевизия призна процеса на саморегулация в рекламата и търговските съобщения. Чл. 76, ал. (2) на ЗРТ задължава доставчиците на медийни услуги да спазват нормите наЕтичния кодекс на българските медии, разработен от Фондация „Национален съвет за журналистическа етика“,…

Добре дошли в сайта на нсс

Скъпи колеги, Добре дошли в сайта на Националния съвет по саморегулация! Поздравления за всички, които получиха обществено доверие да работят за Националния етичен съвет. Пожелавам на всички да работим по съвест и убеждения, за да направим така, че рeкламата и търговсkите комуникации в България да бъдат не само законосъобразни, но и правдиви, незаблуждаващи и етични…