НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА САМОРЕГУЛАЦИЯ

Заедно да направим рекламата в България благоприлична, почтена, честна и правдива

Последни новини

За социално отговорна реклама на хазарт

По покана на Националния съвет за саморегулация (НСС) се проведе среща на всички асоциации в хазартния бизнес в България - Асоциация на игралната индустрия в България" (АИИБ), Българска асоциация на хазартните дейности...

Все повече хазартни оператори се присъединяват към НСС

След Българската търговска асоциация на производителите и организаторите от игралната индустрия (БТАПОИИ) към НСС се присъедини и Българската гейминг асоциация (БГА), както и „Инбет Онлайн“ ЕООД. Българска Гейминг Асоциация (БГА) Българската...

30 години EASA

Today, EASA members from the advertising industry, digital pure-play companies, and advertising self-regulatory organisations signed a declaration composed of five commitments reaffirming their collective commitments and establishing new ones to maintain...

НСС

Ако сте забелязали реклама или друга търговска комуникация, която според вас е неетична, сигнализирайте Националния съвет за саморегулация (НСС). За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.

Що е то copy advice?

Бърза, ефективна и конфиденциална услуга, предназначена да ви помогне да създадете рекламна кампания в съответствие с изискванията на Националния етичен кодекс за реклама и маркетинг комуникация.

Как да подадете жалба

Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.
Националния съвет за саморегулация (НСС) можете да подадете два вида жалби за нарушение на:

  1. Етичния кодекс – по отношение на съдържанието (подвеждане, обида, неподходяща за деца и пр.) на рекламите и другите форми на търговска комуникация или
  2. Правилата за онлайн поведенческа реклама – по отношение на насочена към конкретен потребител онлайн поведенческа реклама.

Подаване на Жалба

Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите.
Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

Редовни Членове