EASA ще проведе oбщото си събрание в софия

От 14 го 17 април, 2010 г., Европейският алианс за стандарти в рекламата (EASA) ще проведе своето общо събрание в София.  С това EASA изразява подкрепата си на процеса на саморегулация в България.  До 2009 г. България беше една от последните страни в Европа, заедно с  Кипър и Естония, където системата на саморегулация не действаше. Със създаването на Националния съвет за саморегулация (НСС) през м. септември 2009 г. и приемането на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация, България се присъедини към 100-годишната история на саморегулацията в света.