Фирмите, подписали EU Pledge, активират усилията си за създаване на BG Pledge Индустрията приема НСС да е организационната структура за приемане и мониторинг на изпълнението на правилата

Фирмите, подписали EU Pledge, активират усилията си за създаване на BG Pledge. За техен координатор на инициативата в България е определен GM-a на Интерснак – Янко Крандаров, с подкрепата на другите водещи в бранша международни фирми. Индустрията приема НСС да е организационната структура за приемане и мониторинг на изпълнението на правилата.

На 6 март 2015 г. Янко Крандаров, Иванка Джолева и Ели Герганова проведоха среща със зам.- министъра на здравеопазването – д-р Персенски. Целта бе да се привлече Министерството на здравеопазването към идеята и да се търси неговото съдействие за привличане на по-широк кръг производители, вкл. български към BG Pledge.
Д-р Персенски бе запознат с инициативата ЕU Pledge и нейната реализация на национално ниво (напр. Полша), както и с дейността на НСС и сътрудничеството на сдружението със Съвета за електронни медии по приложението на Закона за радио и телевизия, както с Държавната агенция за закрила на детето, Българската агенция по безопасност на храните, Комисията за защита на конкуренцията и др.

Министерството на здравеопазването ще определи свое лице за контакт, с което да се съгласуват по-нататъшните действия по BG Pledge. Идеята е да се формира работна група за изработка на текстовете, привличане на фирми от бранша към инициативата и съвместно мероприятие за информиране на обществото.