Среща с БНАЕМКП

По инициатива на БНАЕМКП, Председателят на НСС се срещна с маг.фарм. Веселина Русева, ръководител направление \“Парфюмерия и козметика\“. Обсъдени бяха въпроси свързани с развитието на саморегулацията на рекламата в козметичния сектор. Обелязано бе, че в допълнение на своя професионален етичен кодекс, БНАЕМКП са приели и Харта и ръководни принципи за отговорна реклама и маркетинг комуникация, разработени от Европейската браншова асоциация Cosmetics Europe. Предвид обществената значимост на рекламите от козметичния бранш, НСС изрази готовност да сътрудничи с БНАЕМКП като предложи национална платформа за прилагане на Хартата.