Спират рекламата на Cervarix

С решение от 11 април 2013 г. Етичната комисия към Националния съвет за саморегулация препоръча спиране на излъчването на телевизионните реклами на ваксината Cervarix с участието на Юлиян Вергов и Силвия Лулчева, определяйки ги като подвеждащи.

Отправяният към родителите апел да предпазят дъщерите си от рак на маточната шийка като ги ваксинират с Cervarix, е определен от Комисията като едностранчив, непълен и заблуждаващ.

Органът по саморегулация се произнесе след получаването на жалби и сигнали, изпратени включително и до Съвета за електронни медии (СЕМ), сред които има и отворено писмо от 120 физически лица и неправителствени организации.

Според членовете на Етичната комисия рекламното послание съвсем преднамерено предизвиква страх у родителите и дори умерена паника, които да мотивират потребителско поведение. Комисията счита, че изискванията за почтеност и правдивост на търговската комуникация изискват пълнота на представяната информация.

Специална препоръка към производителя на ваксината – GlaxoSmithKline, е отправена във връзка с детската аудитория. Въпреки че няма основание да счита, че фармацевтичният гигант умишлено пренебрегва интересите на потребителите, от органа по саморегулация препоръчват повишено внимание  при отправяне на търговски  послания от гледна точка на непосредственото им и безкритично възприемане от страна на децата.

Рекламата на ваксината Cervarix е част от национална рекламно-информационна кампания по повод рака на маточната шийка, която се развива едновременно в телевизионни и печатни медии, интернет, в рамките на училищни мероприятия, рекламни пана в здравни заведения, концерти, рекламни листовки и други рекламни форми.

Решението на Етичната комисия може да се види на:

http://www.nss-bg.org/read_concl.php?id=137