Семинар в Нов български университет

В края на м. януари 2015 г. Националният съвет за саморегулация участва в семинар в НБУ, посветен на регулацията и саморегулацията в рекламата, превърнал се вече в традиция. На семинара Ели Герганова – председател на УС на НСС запозна студентите с това що е саморегулация в сферата на рекламата в България, кои са нейните елементи и как действа системата. Бяха представени и различни решения от практиката на Етичната комисия на НСС. Студентите бяха разделени на четири групи и имаха възможност да се произнесат по казуси от практиката на ЕК. Модератори на групите бяха членове на Етичната комисия.

Студентите проявиха интерес към темата за саморегулацията и демонстрираха съвременен морален компас, които им позволи да изразят позиции по конкретните казуси, които не се различават от действителните решения по конкретните жалбите от самата Етична комисия. НБУ може да се гордее с интелигентните си и обществено ангажирани студенти!