Решение № 291 на ЕК от 02.08.2019 г.(Жалба относно промоционална кампания „Orbit – „Спечели пътешествие до о. Бали” с организатор „Марс Инкорпорейтед България“ ЕООД)