Решение № 197 на ЕК от 30.01.2015 (Жалба относно Медийна кампания „Булгартабак-Холдинг” АД в партньорство с Министерство на финансите, Агенция „Митници”, „Национална асоциация на тютюнопроизводителите 2010” и „Асоциация на производителите на ориенталски т

На заседание, проведено на 30.01.2015 г. Етичната комисия разгледа постъпилите в НСС пет жалби. Твърденията в жалбите, както и силните негативни реакции, отразени в общественото пространство срещу кампанията „Не купувай контрабанда! Вредно е за всички.“, могат да се обособят в няколко групи:

А) Внушението на клипа всъщност поощрява, респективно рекламира търговията с тютюневи изделия (законни), което противоречи на законовите забрани. Вместо това  средствата и усилията на държавните институции трябва да бъдат насочени към кампании против тютюнопушенето и да подкрепят инициативи за здравословен начин на живот;

Б) Фактът, че кампанията, използвайки държавни публични средства, всъщност прави реклама на „Булгартабак“ и продуктите с тази марка, прави кампанията неморална и неетична;

В) Налице е подсъзнателно внушение, че единствено покупката на цигари с марката на Булгартабак е законно, а косвено се прави връзка и с търговските обекти на ЛАФКА, които са се превърнали в почти единственото място, откъдето тези цигари могат да бъдат закупени;

Г) Използването на изображения на майки, бебешки колички, деца и изобщо всяка асоциация на тези образи с цигари и пушене е абсолютно недопустима;

Д) Прехвърлянето на отговорността за контрабандата върху гражданите, след като това е задължение на държавата, както и съмненията, че нелегалният внос на цигари се извършва със знанието на държавните институции и се ползват с политически чадър, е неморално и неетично. Това се пренася и върху звученето на кампанията и създава усещането че „виновникът“ за контрабандата се опитва да прехвърли отговорността върху гражданите.

При разглеждането на жалбите членовете на Етичната комисия се обединиха около следните изводи:

  • съвместните действия, включително и организирането на кампании, между държавни институции и частни фирми по обществено значими теми, не е прецедент и не представлява укоримо поведение;
  • когато кампанията е насочена срещу контрабандата с акцизни стоки посланията следва да ясни, недвусмислени, без скрит подтекст и като цяло да не дават основание за превратно тълкуване;
  • кампаниите насочени срещу незаконни действия и явления, чието пресичане е в прерогативите на държавата, не означава „прехвърляне на вината“ върху потребителите, а е начин за информиране на обществото, осъзнаване на проблема и повишаване на личната отговорност, която всеки член на обществото носи;
  • твърденията в кампанията: Контрабандата е вредна за всички; Контрабандата краде от теб, от родителите ти, от бъдещото на твоето дете, от възможностите за работа на твоите приятели; Контрабандата не плаща данъци; Парите от контрабанда отиват в ръцете на престъпници, от които после страдаме ние; Контрабандата не помага да се открият места в детските градини; Контрабандата не дава работа. Контрабандата не внася осигуровки за пенсии на нашите родители – са коректни и изцяло отговарят на истината;
  • твърденията, че: кампанията внушава да се купуват единствено цигари с марката на Булгартабак; че съдържа скрита реклама на търговската верига „Лафка“ и че кампанията  е финансирана с публични средства – са неоснователни.

В същото време Етичната комисия намира, че кампанията „Не купувай контрабанда! Вредно е за всички.“ макар и да не съдържа директен призив към употреба на тютюн и тютюневи изделия, подсъзнателно, чрез някои елементи от използваните текст и изображения, поражда такава асоциация. Това налага извода, че при цялостното изпълнение на средствата, чрез които кампанията се осъществява, е подходено с липса на отговорност към потребителя и обществото, което представлява нарушение на чл. 1.1. и чл.1.2 от Етичния кодекс.

Етичната комисия препоръча кампанията „Не купувай контрабанда! Вредно е за всички.“ да бъде спряна в настоящия й вид или коригирана съобразно мотивите, изложени  в решението.