Решение № 128 на ЕК от 24.01.2013(Жалба относно телевизионна реклама на „С.Г. Груп” ООД, компания за събиране и управление на междуфирмени и клиентски просрочени вземания)