Прессъобщение относно решение на етичната комисия по жалба срещу телевизионна реклама на мастика

Телевизионната реклама на мастика„Пещера”е непочтена и неблагоприлична, тъй като привлича вниманието на потребителите по скандален начин. Укоримо е експлоатирането на голота в реклама на високоалкохолен продукт, тъй като съчетанието между двете промотира продукта като средство за отсраняване на сексуални бариери, която освен да популяризира даден продукт, формира обществени ценности и модели на поведение

Етичната комисия към Националния съвет по саморегулация в рекламата  препоръча на „Винпром Пещера” да приведе търговската комуникация на своя продукт мастика „Пещера” в съответствие с нормите на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България

Информация до медиите

5 август 2010, София