Прессъобщение относно решение на етичната комисия по жалба срещу антиспин кампанията

Видеоклипът на АнтиСпин кампанията „Презерватирай се” на Министерство на здравеопазването и Програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН към МЗ е определен като неподходящ за деца, тъй като използването на вулгарен и неблагоприличен език не допринася за реализирането на иначе благородната цел, вреди на психическото, моралното и физическото здраве на децата и подрастващите и е в разрез с общоприетите морални норми в българското общество.

Етичната комисия към Националния съвет за саморегулация препоръча на Министерство на здравеопазването и Програма за превенция и контрол на ХИВ/СПИН към МЗ да приведе търговската комуникация в съответствие с нормите на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България.

Информация до медиите

7 декември 2010, София

В Националния съвет за саморегулация постъпи жалба относно видеоклип, свързан с АнтиСПИН кампания по повод 1 декември, световен ден за борба срещу СПИН. В жалбата се казва, че Министерство на здравеопазването стартира традиционната вече национална АНТИСПИН кампания с доста пошъл рекламен видеоклип. Мотото на кампанията е „Презерватирай се” с основна цел превенция и подобряване на качеството на живот на хората с ХИВ. В кратко 30-секундно видео анимиран \“вирус\“ обяснява на непросветените, че \“влиза през парадния ни вход, през задния ни двор или евентуално през свирката\“. Клипът е насочен предимно към младите хора и цели да популяризира безрисковото сексуално поведение, употребата на презервативи, както и толерантното отношение към хората, живеещи с ХИВ/СПИН.

За съжаление използването на вулгарен и неблагоприличен език не допринася за реализирането на иначе благородната цел, неподходящ е за деца, вреди на психическото, моралното и физическото здраве на децата и подрастващите и е в разрез с общоприетите морални норми в българското общество.

Като доказателство жалбоподателят е представил видеоклип и се е позовал на следните текстове от Етичния кодекс:

·        Чл.2. Търговската комуникация не трябва да съдържа твърдения или аудио или визуални елементи, които да нарушават добрите нрави или да могат да се определят като вулгарни или отблъскващи, според общоприетите морални норми в съответната държава и култура.

·        Чл.4.9.Търговската комуникация не трябва да показва прекалена еротика и да промотира прекалена податливост на сексуалността чрез изобразяване на насърчаване и готовност за секс, разголване на човешкото тяло по неподходящ начин и не трябва да представя продукта като средство за отстраняване на сексуални бариери. Човешкото тяло може да се показва само при зачитане на правата на личността и човешкото достойнство.

·        Чл.17.5. Търговската комуникация не трябва да съдържа никакви твърдения или визуално представяне, които биха могли да предизвикат психическа, морална или физическа вреда у деца или подрастващи.

Жалбата е допустима по смисъла на Правилника за приложение на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България. Други текстове от Етичния кодекс, към които жалбата може да бъде отнесена, както и коментарите на Етичната комисия към НСС:

·        Чл.1.1. „Всяка търговска комуникация трябва да бъде изготвена с чувство на отговорност към потребителя и обществото”.

·        Чл.1.5. „Никоя комуникация не трябва да нарушава общественото доверие в рекламата и маркетинга.”

·        Чл.2. „Търговската комуникация не трябва да съдържа твърдения или аудио или визуални елементи, които да нарушават добрите нрави или да могат да се определят като вулгарни или отблъскващи, според общоприетите морални норми в съответната държава и култура”.

            Клипът с мото \“Презерватирай си\“ е насочен приоритетно към младите хора и целта му е да популяризира безрисковото сексуално поведение, употребата на презервативи, както и толерантното отношение към хората, живеещи с ХИВ/СПИН. За съжаление използването на неподходяща лексика и жаргонен език са недопустими за кампания, чиято тема са животът, смъртта, щастието и нещастието на много хора. Липсата на каквито и да е информационни, естетически и професионални качества подкопава доверието в добрата кауза и в рекламните агенции. Избраният подход преминава границата на благоприличието и не отчита факта, че достига и до деца. Посланията в рекламния видеоклип са цинични и отблъскващи. Използването на жаргон, освен че нарушава добрите нрави, накърнява човешкото достойнство, но и принизява аудиторията, за която е предназначено посланието. Фактът, че дадена търговска комуникация може да е приемлива за отделни хора, сам по себе си не е достатъчно основание за буквалната образност в клипа, която отправя послание, звучащо не като предупреждение, опит за убеждение или просветляване, а като оскърбление към чувствата, ума, вкуса и приличието дори на най-уморения от бездруго агресивната среда гражданин. Клипът унищожи собствения си предмет и обезмисли неговата иначе благородна цел. В обществото се заговори не за СПИН и предпазването от болестта, а за безотговорното отношение на възложителите и на изпълнителите на клипа, позволили си по скандален и уж провокативен начин да привлекат вниманието към този тежък проблем.