Петя Димова

Петя Димова е адвокат и главен правен съветник и на Нова Броудкастинг Груп ЕООД от 2009 г. Петя Димова притежава дългогодишен опит в телекомуникационния и медийния сектор. Успешната й кариера в областта стартира през 2004 г., когато заема длъжността старши юрисконсулт в Комисията за регулиране на съобщенията. От 2006 г. Петя е адвокат от Софийска адвокатска колегия, като продължава да развива практиката си в телекомуникациите и медиите като представлява по граждански и административни дела водещи оператори като Космо България Мобайл, Нова Броудкастинг Груп, Радио Веселина, Нет Инфо, Ви Бокс, Агенция Витоша и др. Участва в множество работни групи по синхронизиране на българското законодателство в областта на телекомуникациите, медиите и авторските права.
Преди това Петя работи като юрисконсулт в редица органи на държавната администрация.
Основен фокус в дейността на Петя Димова е регулацията и гражданското и търговско право. Понастоящем тя е ангажирана с цялостното правно обслужване на дружествата от групата на Нова Броудкастинг Груп – телевизия, радио, електронна търговия и преса. Голяма част от ежедневната й работа е посветена на защитата на свободата на изразяване, правото на информация и изграждането на медийна грамотност.
Петя има магистърска степен по право от УНСС.