Петър Петров – Председател

Петър Петров е юрист с над 20 годишен опит в областта на защита на конкуренцията, защита на потребителите, медии и реклама. Практиката му обхваща всички аспекти на правната рамка на рекламата и другите форми на търговска комуникация, действайки за различни участници на рекламния пазар – рекламодатели, медии и рекламни агенции и техни асоциации, в т.ч. в специфични области като реклама на лекарствени продукти, храни, тютюневи изделия и напитки. Освен това, работата му включва и разнообразни въпроси, свързани със защитата на потребителите, включително нелоялни търговски практики, насочени към потребителите, рекламационни и гаранционни претенции, както и въпроси, свързани с нелоялната конкуренция.
Петър е адвокат-съдружник в Адвокатско дружество Боянов и Ко., към което се присъединява през 1998 г.