Обединената електронна индустрия внесе общо становище в МТИТС във връзка с някои предизвикателство при въвеждането на промените от е-Директивата в българското законодателство

Обединената електронна индустрия в България, представена от Българска уеб асоциация, Webit Ambassadors, Интерактив Асосиейшън България, Българска асоциация на рекламодателите, Фондация БГ Сайт и Национален съвет по саморегулация подкрепя безрезервно защитата на личните данни и споделя загрижеността си за осигуряване на прозрачност и контрол от страна на потребителите при събирането на данни за целите на маркетинга. Обезпокоени сме обаче от възможността за рестриктивно интерпретиране на текстовете на Директивата, което ще има негативно влияние върху все още много младата електронна индустрия в България. В тази връзка бе внесено писмено становище в МТИТС.

Целият текст може да се види на:
www.bwa.bg/website_uploads/File/Stanovishte_E-privacy_Directive.pdf