НСС сподели опита си в приемането на правила за онлайн поведенческата реклама пред Съвета за Централна и Източна Европа на Европейския алианс за стандарти в рекламата (EASA)

По време на годишната среща на Европейския алианс за стандарти в рекламата (ЕАSА) се проведе заседание на Съвета за Централна и Източна Европа, където Е. Герганова е ко-лидер, заедно с К. Краковски от Полша. НСС сподели опита си в приемането на правилата за онлайн поведенческата реклама в сътрудничество с Европейския алианс за дигитална реклама (ЕDАА). България ще бъде първата страна в региона, в която ще се проведе и информационна кампания за интернет потребителите с цел увеличаване на познанието за този вид реклами и инструментите за контрол върху тях.