НСС засилва фокуса си върху защитата на децата от вредно съдържание в рекламата и търговската комуникаця

НСС се обърна към ДАЗД да предложат професионалист в областта на защитата на децата, който да се включи в работата на съвета с цел осигуряване на още по-голям фокус върху защитата на децата от вредно съдържание в рекламата и търговската комуникация.  В резултат на това в състава на Етичната комисия на НСС се включи г-н Христо Монов, бивш зам.-председател на ДАЗД . Г-н Монов е завършил е \“Психология\“ в СУ „Св. Климент Охридски”. Специализирал е в Института по психология към Руската академия на педагогическите науки. Дългогодишен  преподавател в Софийския университет,  Бургаския свободен университет, ЮУ „Неофит Рилски”, ПУ „Паисий Хилендарски” и Нов български университет.  Член е на редица професионални организации – Дружеството на психолозите в България, Българската асоциация по приложна психология, Световната асоциация по фамилна терапия, постоянен комитет по психология на кризите и бедствията към Европейската федерация на психологическите асоциации и др.