Нов член на Етичната комисия

През м. януари 2015 г. към Етичната комисия се присъедини Стоян Михайлов, избран от квотата на независимите специалисти. Той е експерт в областта на пазарните и социални проучвания и лонастоящем управлява фирма Джънкшън България, с предмет на дейност маркетингови и социални изследвания и консултации.