Нови членове на НСС

През м. юни 2017 г. Националният съвет за саморегулация с решение на Управителния съвет прие за асоциирани членове „Еврофутбол“ ООД, Eurofootball Limited, „Национална лотария“ АД и „Ню Геймс“ АД, които се ангажираха с прилагането на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България.