Нови членове на Етичната комисия

На заседание на Управителния съвет на НСС от 29 септември май 2015 г. бяха одобрени кандидатурите за членове на Етичната комисия:

– Калина Жулева от квотата на независимите. По професия е психолог.

– Анна Горанова от квотата на медиите. По професия юрист. Изпълнителен директор на АБРО.