Нови членове в органите на НСС

През м. юни, в Етичната и Апелативната комисия на НСС настъпиха следните промени:

Емилия Клайн, Административен секретар на БАР,  замести Алксандър Гагов.

По предложение на Българска национална асоциация на потребителите, Виолета Николова, член на Софийската адвокатска колегия, замести Богомил Николов.

Кристина Чакърова/Нестле, замести Николай Младенов/Диаджео в Апелативната комисия на НСС.