Националният съвет за саморегулация прие рамка за отговорна комуникация на храни и напитки

На заседанието си на 04 ноември 2010 г., Общото събрание на НСС прие Рамка за отговорна комуникация на храни и напитки. С това НСС отговори на общественото очакване за отговорно отношение към рекламата на храни и напитки и особено по отношение на децата. В отговор на изискванията на чл. 76 от Закона за радио и телевизия, Рамката формулира етични правила по отношение на търговски съобщения, придружаващи или включени в детски предавания за храни и напитки, съдържащи хранителни съставки и вещества с хранителен или физиологичен ефект, по-специално съдържащи мазнини, трансмастни  киселини, сол/натрий и захар, чийто прекомерен прием в хранителния режим не е препоръчителен.

Документът е съгласуван със широк кръг фирми от индустрията, Национална мрежа за децата, ДАЗД, СЕМ, МЗ и други държавни органи. Рамката е публикувана на сайта на НСС, меню КОДЕКС.