Надя Чукова – Председател

Надя Чукова е юрист, завършила право в Софийския университет „Св. Климент Охридски. Към настоящия момент е адвокат в реномирана международна кантора с фокус върху консултирането на български и чуждестранни компании по различни регулаторни въпроси.

Надя е работила в Комисията по култура към Народното събрание, както и е специализирала в предоставянето на услуги в сферата на интелектуалната собственост. Професионалният й опит включва предоставяне на консултации за приложима регулация и съответствие със
законодателството на корпоративни клиенти, съдействие при осъществяване на различни административни процедури и привеждане в съответствие и др.