Катерина Кирова-Миланова

Катерина Кирова-Миланова има богат международен опит в сферата на маркетинг и връзките с обществеността, натрупан през последните 20 години, в различни сектори като телекомуникации и ИТ, културен мениджмънт, ритейл и бързооборотни стоки. През последните седем години е в екипа на ЗАГОРКА, част от корпорация HEINEKEN, на позицията мениджър корпоративни комуникации и устойчивост. В тази си роля, Катерина, отговаря за управлението на корпоративните връзки и комуникации, включително подкрепа на комуникациите зад различните марки бири и сайдер от богатото портфолио на ЗАГОРКА АД. В допълнение, отговаря за инициативите, които насърчават положително въздействие върху околната среда и обществото, като координира екип, в рамките на организацията, който реализира стратегията за устойчиво развитие на пивоваря „Създаваме по-добър свят“.