За социално отговорна реклама на хазарт

По покана на Националния съвет за саморегулация (НСС) се проведе среща на всички асоциации в хазартния бизнес в България – Асоциация на игралната индустрия в България“ (АИИБ), Българска асоциация на хазартните дейности (БАХД), Българска гейминг асоциация (БГА) и Сдружение на организаторите на хазартни игри и дейности в България (СОХИДБ). Всички присъстващи единодушно се обединиха зад разбирането, че рекламата трябва да бъде не само законосъобразна, но и да бъде изготвена с чувство на отговорност към обществото и най-вече към най-уязвимата негова група – децата.

В контекста на цялостната редакция на пакета етични правила за непряка реклама на хазарт се обсъди въвеждането на наскоро поетите доброволни ангажименти за по-ефективна саморегулация, които бяха включени във вече обявения Меморандум между лицензираните организатори на онлайн залагания за отговорна реклама на хазартни игри.

Целта е да се надгради съществуващата ко-регулационна система на контрол на непряката реклама на хазарт, при която законът определя общата рамка, детайлите се регулират чрез инструментите на саморегулацията при запазване на последната дума на закона.