За първи път физическо лице стана член на Националния съвет за саморегулация

Павел С. Иванов стана първото физическо лице, което споделя мисията на саморегулацията в България и целите на НСС. Той стана асоцииран член на НСС на 25 юни 2010 г.  Павел е кадър на Нов Български университет, София; специалност: Визуални изкуства, модул: Реклама. Работи като Супервайзер Производство в рекламна агенция Run Advertising.