Ева Петрова

Ева Петрова е юрист с дългогодишен опит в сферата на медийното право. Повече от 5 години е юрисконсулт в БТВ Медиа Груп. Част е от правния екип на АБРО. Ева е дългогодишен член на Етичната комисия към Националния съвет за саморегулация в рекламата. Към днешна дата е адвокат в международна кантора и изпълнителен директор на Националния съвет за журналистическа етика.