Дигиталната индустрия е готова да се саморегулира

Българската уеб асоциация, WebIT Ambassadors, Интерактив Асосиейшън България, фондация БГ Сайт, Националния съвет за саморегулация , Българската асоциация на рекламодателите  подписаха меморандум за сътрудничество и създадоха неформално обединение на дигиталната индустрия със следните цели:
  – да представляват българския дигитален бизнес пред държавните, европейски и световни институции.
  – да разработват общи становища, свързани с развитието и позицията на българския дигитален пазар.
  – да защитават интересите, както на българския дигитален бизнес, така и на потребителите на дигитални услуги и продукти в България.
  – да информират всички заинтересовани страни и обществото, като цяло за промените и развитието на българския дигитален пазар.

Пред неформалното обединение предстоят много задачи – работа и предложения по имплементирането на европейската директива за личните данни в частта и касаеща ползването на иннтернет,  работа по EU директивата за онлайн рекламата, касаеща поведенческото таргетиране, съгласуване на етични стандарти за саморегулация на индустрията в полза на потребителите и много други.

Проведена бе и първата среща между представителите на дигиталната индустрия с представители на  Министерството на транспорта, информационните Технологии и съобщенията, експерти от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма, КЗК,  Комисията за защита на личните данни и др. На срещата индустрията представи своята  обединена позиция и готовност да  работи  в диалог с държавната администрация намирането на най-добри ко-регулаторни решения на предизвикателствата на  дигиталната среда в полза на  потребителите и индустрията в  страната.