Дебтнет ЕАД стана член на НСС

На заседанието си на 14-ти май 2010, УС на НСС прие фирма Дебтнет ЕАД за асоцииран член.  DebtNet е  първата онлайн информационна система за просрочени междуфирмени вземания в България. Това е електронен масив, съдържащ актуални просрочени вземания и задължения на фирми в страната. Системата DebtNet има за цел да ускори процеса по събиране на просрочените вземания, като осигури публичност на проблема с неплатени задължения от страна на длъжника. Системата не се намесва във финансовите взаимоотношения между партньорите и юридически е съобразена със законовата рамка в България.

Дебтнет ЕАД са за развитие на отговорен бизнес в България и смятат, че бъдещето принадлежи на взаимодействето на регулацията и саморегулационните механизми в икономиката.