„Българска асоциация на комуникационните агенции” е новото име на Асоциацията на рекламните агенции – България”, един от учредителите на Националния съвет за саморегулация.

На 24 ноември 2011 г. бе проведено годишно Общо събрание на Сдружение „Асоциация на рекламните агенции – България”. На него бе взето решение името на Сдружението да бъде променено на „Българска асоциация на комуникационните агенции”.