Боян Михов

Боян Михов е висококвалифициран професионалист, заемащ ролята на Директор „Правен отдел“ във фармацевтична компания „Тева Фарма“ ЕАД. Той успешно завършва своето образование в Югозападния университет „Неофит Рилски“, където придобива не само фундаментални познания в областта на правото, но и високо ценени умения в областта на публичната администрация.
Боян Михов се отличава с изключителна експертиза в сферата на правните науки, която успешно прилага във всекидневната си дейност. Неговият професионален път включва разнообразни позиции в различни компании, действащи в секторите на фармацията, здравеопазването и ютилити.