начало  -  Новини  -  Изпълнение на Решение 231 относно телевизионна реклама на кренвирши "Аз ям" - продукт та "Градус-1" ООД
Контакти

Национален съвет за саморeгулация (НСС)

ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA)

София 1504

тел. 0886 695 616

е-mail: office@nss-bg.org

За членове
вход

Изпълнение на Решение 231 относно телевизионна реклама на кренвирши "Аз ям" - продукт та "Градус-1" ООД

16.05.2016

В посочения срок за изпълнение на Решение № 231 по жалба относно телевизионна реклама на кренвирши „Аз ям“ – продукт на „Градус - 1” ООД в НСС са постъпили доказателства, според които търговската комуникация е приведена в съответствие с Етичния кодекс. НСС изразява благодарност, че «Градус-1» ООД е приело за своя социална отговорност изпълнението на решението на Етичната комисия и спазването на Националните етични правила за реклама и търговска комуникация в Република България.