начало  -  Новини  -  Среща с БНАЕМКП
Контакти

Национален съвет за саморeгулация (НСС)

ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA)

София 1504

тел. 0886 695 616

е-mail: office@nss-bg.org

За членове
вход

Среща с БНАЕМКП

10.06.2015

По инициатива на БНАЕМКП, Председателят на НСС се срещна с маг.фарм. Веселина Русева, ръководител направление "Парфюмерия и козметика". Обсъдени бяха въпроси свързани с развитието на саморегулацията на рекламата в козметичния сектор. Обелязано бе, че в допълнение на своя професионален етичен кодекс, БНАЕМКП са приели и Харта и ръководни принципи за отговорна реклама и маркетинг комуникация, разработени от Европейската браншова асоциация Cosmetics Europe. Предвид обществената значимост на рекламите от козметичния бранш, НСС изрази готовност да сътрудничи с БНАЕМКП като предложи национална платформа за прилагане на Хартата.