начало  -  Новини  -  Дебтнет ЕАД стана член на НСС
Контакти

Национален съвет за саморeгулация (НСС)

ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA)

София 1504

тел. 0886 695 616

е-mail: office@nss-bg.org

За членове
вход

Дебтнет ЕАД стана член на НСС

19.05.2010

На заседанието си на 14-ти май 2010, УС на НСС прие фирма Дебтнет ЕАД за асоцииран член.  DebtNet е  първата онлайн информационна система за просрочени междуфирмени вземания в България. Това е електронен масив, съдържащ актуални просрочени вземания и задължения на фирми в страната. Системата DebtNet има за цел да ускори процеса по събиране на просрочените вземания, като осигури публичност на проблема с неплатени задължения от страна на длъжника. Системата не се намесва във финансовите взаимоотношения между партньорите и юридически е съобразена със законовата рамка в България.

Дебтнет ЕАД са за развитие на отговорен бизнес в България и смятат, че бъдещето принадлежи на взаимодействето на регулацията и саморегулационните механизми в икономиката.