начало  -  Новини  -  На 14 ноември 2012 г. се проведе Общо събрание на Националния съвет за саморегулация.
Контакти

Национален съвет за саморeгулация (НСС)

ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA)

София 1504

тел. 0886 695 616

е-mail: office@nss-bg.org

За членове
вход

На 14 ноември 2012 г. се проведе Общо събрание на Националния съвет за саморегулация.

21.11.2012

На 14 ноември 2012 г. се проведе Общо събрание на Националния съвет за саморегулация. Общото събрание прие Отчет за дейността на НСС за периода за периода 1 октомври 2010 г. – 30 септември 2012 г., прие промени в Устава на сдружението, прие Етични правила за рекламата и търговската комуникация на хазарта. Избран бе и нов Управителен съвет в състав:

Ели Герганова – председател и членове:

Мариана Брашнарова, София Пенева, Николай Неделчев, Росен Мисов, Мария Христова-Швец, Иванка Джолева, Ани Ангелова, Петя Терзиева и Гергана Данова.

Вижте Отчет за работата на Националния съвет за саморегулация