начало  -  Новини  -  НСС ще прилага към рекламите Критериите за оценка на съдържание, което е неблагопроиятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата
Контакти

Национален съвет за саморeгулация (НСС)

ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA)

София 1504

тел. 0886 695 616

е-mail: office@nss-bg.org

За членове
вход

НСС ще прилага към рекламите Критериите за оценка на съдържание, което е неблагопроиятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата

21.11.2012

С приетите от Общото събрание Промени в Правилника за приложение на Националния етичен кодекс, Етичната комисия на НСС ще прилага в работата си Критериите за оценка на съдържание, което е неблагопроиятно или създава опасност от увреждане на физическото, психическото, нравственото и/или социалното развитие на децата  в частта им, касаеща търговската комуникация. Една от най-важните задачи пред НСС е да осигурява все по-гарантирана защита на децата от потенциално вредно съдържание в рекламите и търговската комуникация.

http://www.nss-bg.org/polezno.php