начало  -  Новини  -  ЗРТ призна саморегулацията в рекламата и търговските съобщения
Контакти

Национален съвет за саморeгулация (НСС)

ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA)

София 1504

тел. 0886 695 616

е-mail: office@nss-bg.org

За членове
вход

ЗРТ призна саморегулацията в рекламата и търговските съобщения

25.02.2010

В изпълнение на препоръките на Европейската директива за аудио-визуални медийни услуги, последните промени на  Закона за радио и телевизия призна процеса на саморегулация в рекламата и търговските съобщения. Чл. 76, ал. (2) на ЗРТ задължава доставчиците на медийни услуги да спазват нормите на
Етичния кодекс на българските медии, разработен от Фондация „Национален съвет за журналистическа етика“, и Националните етични правила за реклама и търговска комуникация, разработени от Сдружение „Национален съвет за саморегулация“. Чл. 126 (г) предвижда на доставчик на медийни услуги, който не изпълни в срок решение на Етичната комисия към Фондация „Национален съвет за журналистическа етика“ и/или Сдружение „Национален съвет за саморегулация“, да се налага имуществена санкция.

С това процесът на регулиране на рекламата и търговските съобщения в България навлиза в режим на ко-регулация, един прогресивен и  динамичен процес на взаимодействие на регулатора и неправителствения сектор,  доказал своята ефективност в редица развити страни в Европа.