начало  -  За нас
Контакти

Национален съвет за саморeгулация (НСС)

ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA)

София 1504

тел. 0886 695 616

е-mail: office@nss-bg.org

За членове
вход

ЗА НАС

Националният съвет за саморегулация (НСС) е сдружение с нестопанска цел в обществена полза. 

 

Учредители на НСС са:

Българската асоциация на рекламодателите (БАР),

Българска асоциация на комуникационните агенции (БАКА)  и

Асоциацията на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО).

 

Членове на НСС са представители на рекламната индустрия: рекламодатели, рекламни агенции, медии, рекламни специалисти и всякакви други физически и юридически лица или браншови и други асоциации и сдружения, които доброволно приемат целите и устава на НСС.

Основната му задача е да обединява рекламната индустрия зад дефиницията и спазването на правилата на професионалното поведение в областта на рекламата и търговските комуникации като приеме, разпространи и осигури прилагането на Етичен кодекс, в полза на лоялната конкуренция и преди всичко в защита на потребителя.

НСС работи за развитие и утвърждаване на гражданското общество чрез активни действия, насочени към организация и провеждане на саморегулиране в областта на търговските комуникации, чрез постигане на взаимоотношения на социална отговорност и бизнес етика между всички страни в процеса, в съответствие с действащото законодателство и международната практика. 

Общественополезната дейност на дружеството се изразява в иницииране на обществена дискусия за основните принципи и идеи на Етичния кодекс, както и изработването му, разгласяването и спазването му; разпространение на информация за водещите практики в областта на саморегулацията; обучение на заетите в сектора на търговските комуникации с цел издигане на общото професионално ниво на индустрията.  

Върховния орган на управление на НСС е Общото събрание на редовните членове, а работата му се ръководи от Управителен съвет, подпомаган от Секретариат. За осъществяване на целите Управителния съвет назначава, Етична Комисия, Апелативна Комисия, Комисия за пост-мониторинг, Експертна група за тълкуване на Етичния кодекс и други работни органи, необходими за осъществяването на целите на НСС и неговата ефективна работа.

Членство в НСС
Членството в НСС е доброволно. Членове на НСС могат да бъдат юридически лица и физически лица, които споделят целите на НСС, приемат устава и декларират готовността си да работят за постигане на целите на сдружението.

Членовете на НСС са редовни и асоциирани.

Редовни членове на сдружението са браншови асоциации със съществен пазарен дял в бранша, който представляват. Те участват в работата на Общото събрание с право на глас и заплащат членски внос и допълнителни парични вноски за финансово обезпечаване на дейността на НСС.
   
Сдружението може да приема и асоциирани членове - юридически лица и дееспособни физически лица, които споделят целите на НСС, приемат устава, декларират готовността си да работят за постигане на целите на сдружението и плащат определения членски внос. Асоциираните членове участват без глас в работата на Общото събрание.
 

СПИСЪК НА РЕДОВНИТЕ ЧЛЕНОВЕ

 

Българска асоциация на рекламодателите (БАР)

www.baa.bg , член на НСС от м. септември 2009 г.

Българска асоциация на комуникационните агенции - България (БАКА)

www.arabulgaria.org, член на НСС от м. септември 2009 г.

Асоциация на българските радио- и телевизионни оператори (АБРО)

www.abbro-bg.org, член на НСС от м. септември 2009 г.

 

СПИСЪК НА АСОЦИИРАНИТЕ ЧЛЕНОВЕ 

 

Асоциация на производителите, вносителите и търговците на спиртни напитки (АПВТСН)

 www.apitsd.com, член на НСС от м. юни 2010 г.

Българска национална асоциация етерични масла, парфюмерия и козметика

http://www.bnaeopc.com/ член на НСС от май 2016 г.

United Partners

www.united-partners.com, член на НСС от м. ноември 2010 г.   

Procter & Gamble

www.pgbalkans.com/buчлен на НСС от м.януари 2011 г.

Дипломат Корпорейшън ООД

http://diplomat.bg, член на НСС от м.март 2011 г.

Агенция Кросс

http://www.cross-bg.net/, член на НСС от м.май 2011 г.

Моушънс Артс ООД

www.metroreklama.com, член на НСС от ноември 2012 г.

Кредисимо АД  

https://credissimo.bg, член на НСС от ноември 2013 г.

Teлeшоп ЕООД   

www.teleshop.bgчлен на НСС от юни 2014 г.

Студио Модерна България

www.studio-moderna.com, член на НСС от май 2015

"Градус - 1" ООД -

http://www.gradus.bg/ - член на НСС от юли 2016

„Еврофутбол“ ООД

http://www.eurofootball.bg/ - член на НСС от юни 2017

Eurofootball Limited

https://efbet.com/- член на НСС от юни 2017

„Национална лотария“ АД

https://www.7777.bg/, http://novabet.bg/ - член на НСС от юни 2017

„Ню Геймс“ АД - член на НСС от юни 2017

„Монделийз България“ ЕООД

www.mondelezinternational.com – член на НСС от ноември 2017

„Евробет“ ООД

https://www.eurobet.bg/ - член на НСС от април 2018

 

 

 

 

ЧЛЕНСКИ ВНОС

За асоциирани членовe годишният членски внос е както следва:

-   за браншови асоциации и др. колективни организации - 1500 лв.

-   за индивидуални фирми - 500 лв.

 

-   за физически лица - 50 лв.

Редовните членове заплащат определения от Общото събрание членски внос.