начало  -  За нас  -  пост-мониторинг
Контакти

Национален съвет за саморeгулация (НСС)

ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA)

София 1504

тел. 0886 695 616

е-mail: office@nss-bg.org

За членове
вход

Комисия за пост- мониторинг

Комисията за пост- мониторинг организира извършването на контрол над изпълнението на решенията на Етичната и Апелативната комисия. 

Комисията за пост- мониторинг изисква от всяка страна, срещу която е наложена санкция да представи доказателства за изпълнение на решението.
 

 

Комисията за мониторинг също така извършва собствен мониторинг на реклами и други форми на търговски комуникации. Ако комисията за пост-мониторинг установи нарушение на решенията на Етичната и Апелативната комисии, подава жалба по реда установен за това.
 

Състав на Комисията за пост-мониторинг