начало  -  За нас  -  етична комисия
Контакти

Национален съвет за саморeгулация (НСС)

ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA)

София 1504

тел. 0886 695 616

е-mail: office@nss-bg.org

За членове
вход

Етична Комисия

Етичната комисия е основен функционален орган на Националния съвет за саморегулация, като нейната задача е да анализира търговските комуникации за съответствие с разпоредбите на Етичния кодекс.

 

Етичната комисия е с мандат от 3 години и се състои от 13 души: Председател – експерт, избран с квалифициарано мнозинство от членовете на комисията за срок от три години, който ръководи работата на Етичната комисия и представлява същата пред трети лица; и Членове - изявени специалисти от рекламната индустрия и други професии и различни научни общности и неправителствени организации. 

Членовете на Етичната комисия изпълняват своите задължения по собствена съвест и убеждения при спазване на принципите за законосъобразност, безпристрастност, прозрачност, справедливост, предвидимост, конфиденциалност, етичност и липса на конфликт на интереси. Те не представляват интересите на членовете на НСС, които приемат Етичния кодекс или на организациите, които са ги предложили. 

В случай на конфликт на интереси всеки член Етичната комисия има моралното задължение да направи самоотвод. В случай на конфликт на интереси и страните по жалбата могат да поискат отвод на член на комисията.
Всяка информация, писмена и устна, получена в хода на работата на Етичната комисия представлява професионална тайна и членовете на комисията и привличаните от тях eксперти са длъжни да я пазят в пълна конфиденциалност. 

 

 

Състав на Етичната комисия

Румяна Карлова - председател
Румяна Карлова е магистър по право, Софийски университет „Климeнт Охридски”. Има магистърска степен по Европейска интеграция, специалност „Европейски изследвания. История и развитие на ЕО." към Центъра за Европейски изследвания, съвместно с Колежа за Европейско право в Брюж,...
Виолета Манолова
  Виолета Манолова е завършила право в Софийски университет „Св.Климент Охридски”. Работила е като юрист в  Министерство на промишлеността и Министерство на труда.  Консултант е по приватизационни проекти и приватизационни сделки. Автор е на правни анализи. Практиката...
Красимир Папазов
Красимир Папазов е изпълнителен директор на Ogilvy Action. Завършил е право в СУ „Климент Охридски”, работи в областта на маркетинга и рекламата от 1995г. През годините е заемал редица ръководни постове в Ogilvy Group България и е работил по различни комуникационни проекти на водещи...
Маша Гавраилова
Д-р Маша Гавраилова е завършила Медицинска академия в гр. София, след което участва в много курсове за следдипломна квалификация в областта на влиянието на околната среда върху здравето и профилактиката на незаразните заболявания. Работи като ординатор и началник отдел в Столична...
Калина Петрова
Калина Петрова е собственик на магазин за органична козметика. Завършва Класическа гимназия и Класическа филология. В периода 2000-2010 г. работи като изпълнителен продуцент, специалист и мениджър в музикалния и рекламен бизнес. Калина Петрова е била управител на New Moment PR България, част от New...
Жени Павлова
Жени Павлова е завършила Техническия университет, София и има магистърска степен по Радиоелектроника и Индустриална журналистика. Работила е в Дарик радио като ръководител на отдел „Репортери”. По-късно е директор на новините последователно в TV2 /PRO BG, ВВТ, TV7.  В момента е в...
Александър Гагов
Александър Гагов работи в Мобилтел от 2004 г. като последователно заема позиции на Специалист Комуникации, Началник Отдел „Медии”, Началник Отдел „Реклама”, а от 2009 г. е Директор „Маркетинг Комуникации”. Преди това е работил за сп. „Подиум” и...
Стоян Михайлов
Стоян Михайлов е висококвалифициран експерт в областта на пазарните и социални проучвания с близо двадесет години опит като изследовател и ръководител в известни български и местните офиси на глобални компании за маркетингови и социални изследвания. В периода април 2005 г. – май 2011г....
Калина Жулева
Калина Жулева завършва Психология в Софийския Университет, след което специлизира 2 години Психоанализа в Американския Институт по Психоанализа. Най- дълъг опит има в сферата на рекламата (14 години е част от екипа на Ню Момент Ню Айдиас, като последните 10 от тях е управляващ директор). 2014 г....
Анна Танова
Анна Танова е висококвалифициран юрист, със солиден опит в областта на интелектуалната собственост и медийната регулация. Завършила е Юридическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”, специалност „Право”, през 2005 г. Специализирала е Конкурентно право на ЕС и Авторско...
Ева Петрова
Ева Петрова е юрист с дългогодишен опит в сферата на медийното право. Повече от 5 години е юрисконсулт в БТВ Медиа Груп, а към днешна дата е адвокат и работи за АБРО.
Елена Караколева
Елена Караколева-Димитрова е магистър по право, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“. Сертифициран медиатор. Тя има значителен корпоративен опит, натрупан в Нестле и Актавис като практиката й е свързана с Търговско право, Конкурентно право, Административно право, Право на...