начало  -  За нас  -  
Контакти

Национален съвет за саморeгулация (НСС)

ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA)

София 1504

тел. 0886 695 616

е-mail: office@nss-bg.org

За членове
вход

Мариана Брашнарова (БАКА)

Мариана Брашнарова е изпълнителен директор на Асоциацията на рекламните агенции (АРА) от 1998 г. сега Българска асоциация на комуникационните агенции (БАКА). Тя е и директор на рекламния фестивал за наградите на АРА от неговото основаване през 2000 г.  Преди това е била мениджър "Международни проекти" към Евроинфоцентър. Брашнарова има специализации по маркетинг и мениджмънт в САЩ, Япония, Англия, Белгия, Австрия и др.