начало  -  За нас  -  
Контакти

Национален съвет за саморeгулация (НСС)

ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA)

София 1504

тел. 0886 695 616

е-mail: office@nss-bg.org

За членове
вход

Маша Гавраилова

Д-р Маша Гавраилова е завършила Медицинска академия в гр. София, след което участва в много курсове за следдипломна квалификация в областта на влиянието на околната среда върху здравето и профилактиката на незаразните заболявания. Работи като ординатор и началник отдел в Столична хигиенно-епидемиологична инспекция и като главен експерт и началник отдел „Опазване на общественото здраве“ в Министерство на здравеопазването.

През последните 15 години насочва усилията си към ограничаване негативните фактори на околната среда върху здравето, ограничаване на тютюнопушенето и злоупотребата с алкохол в България, подобряване здравното състояние на ромите, профилактика на оралните заболявания при децата, ограничаване на остеопорозата, подобряване на храненето на населението, като участва в разработването и прилагането на нормативни актове, национални програми и проекти в тези области.

След пенсионирането си през 2011 г. работи по проект „Информирани и здрави“, изпълняван от Министерство на здравеопазването по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, проект „Никога не е късно да спреш остеопорозата“, финансиран от Международната фондация по остеопороза и по проект „Да върнем пълната забрана“, финансиран от Фондация „Блумберг“ чрез Международния съюз за борба с туберкулозата и белодробните заболявания.