начало  -  За нас  -  
Контакти

Национален съвет за саморeгулация (НСС)

ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA)

София 1504

тел. 0886 695 616

е-mail: office@nss-bg.org

За членове
вход

Росен Мисов (БАР)

Pосен Мисов е изпълнителен директор на Българската асоциация на рекламодателите (БАР) от м. април 2012г. Завършва медицина в София, специализира епидемиология в Нидерландия, работи като клиничен лекар седем години. Бизнес кариерата на д-р Мисов се развива в Проктър енд Гембъл България, където заема длъжността „мениджър – външни връзки“ в продължение на 12 години. На тази позиция Росен Мисов отговаря за външните връзки на Проктър енд Гембъл в България, Македония, Албания, Босна и Херцеговина, управлява проекти в Сърбия, участва в проекти в Румъния. Д-р Мисов има много вътрешно-корпоративни обучения и специализации в областта на бренд и корпоративните комуникации, интегрираните маркетингови програми, връзките с обществеността, работата с държавните институции и неправителствени организации, управление на вътрешните процеси за съответствие с пазарните регулаторни изисквания. Той представлява Проктър енд Гембъл в няколко индустриални асоциации, пет години е председател на управителния съвет на Детергентната асоциация в България (БАДИ), пет години е заместник-председател на управителния съвет на Козметичната асоциация в България (БНАЕМПК), член (три години) на управителния съвет на Българската асоциация по опаковане и околна среда.