начало  -  За нас  -  
Контакти

Национален съвет за саморeгулация (НСС)

ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA)

София 1504

тел. 0886 695 616

е-mail: office@nss-bg.org

За членове
вход

Румяна Карлова - председател

Румяна Карлова е магистър по право, Софийски университет „Климeнт Охридски”. Има магистърска степен по Европейска интеграция, специалност „Европейски изследвания. История и развитие на ЕО." към Центъра за Европейски изследвания, съвместно с Колежа за Европейско право в Брюж, Белгия. Работила е в Комисия за защита на конкуренцията от 1992 до 2010 г. на длъжност началник на отдел "Правни и икономически анализи", директор на Дирекция "Нелоялна конкуренция" и на Дирекция "Забранени споразумения, решения и съгласувана практика". В  периода 2003-2009 г. е избрана за член на Комисията. От 2003г. е арбитър в Арбитражния съд към Българската търговско-промишлена палата. Консултант в     сп."Търговско и конкурентно право" на издателска къща „Труд и право. Съавтор на книгата „Новата правна уредба за защита на конкуренцията”, ИК „Труд и право”, ISBN: 978-954-608-162-9, 2009. Има издадена монография на тема: "Забранени споразумения, решения и съгласувани практики в българското конкурентно право и хармонизация с европейските правила по конкуренция”, издание на Института за икономическо политика, 2000г., както и множество публикации посветени на нелоялната конкуренция в специализирани издания. Управител на Консултантска компания „Trivia Legal Advice”.