начало  -  За нас  -  
Контакти

Национален съвет за саморeгулация (НСС)

ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA)

София 1504

тел. 0886 695 616

е-mail: office@nss-bg.org

За членове
вход

Диляна Илиева

Диляна Георгиева Илиева

Образование

1995 – Магистър по право, Юридически факултет на Софийски Университет “Св. Климент Охридски”

1997 – “Международно икономическо сътрудничество”, Университет за национално и световно стопанство

2003 – “Собственост на медиите и отражението й върху тяхната независимост и плурализъм в страните от Централна и Източна Европа, присъединяващи се към ЕС”, Блед, Словения

2004 – Специализация по медийно право, Държавен университет Аризона, САЩ Колеж по Журналистика и масови комуникации “Уолтър Кронкайт”

 

Професионална кариера

От 1997 – до днес Адвокат, Управляващ съдружник на „Илиева, Вучева и Ко“.

1996-1997 Софийски градски съд, Съдебен кандидат.

2001-2008 – член на Съвета на Директорите на „Нова Телевизия – Първи Частен Канал”

2001-2010 – участие в работни групи във връзка с измененията на Закона за радио и телевизия

2007 – участие в работна група при Комисията по хазарта в подготвянето на изменения на Закона за хазарта

 

Членство

1997 – Член на Софийска адвокатска колегия

2009-2010 – член на Етична комисия към Съвета по саморегулагия

От 2010 – Член на Съвета на директорите на международна адвокатска организация Globalaw.

 

Други дейности:

От 2011 – Преподавател по Медийно право в Юридическия факултет на „Университет за национално и световно стопанство”

2011 – Представител по индустриална собственост към Патентно ведомство на Република България.

 

Езици: Български, английски и руски