НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА САМОРЕГУЛАЦИЯ

Заедно да направим рекламата в България благоприлична, почтена, честна и правдива

 Ако сте забелязали търговска комуникация, която е неетична, сигнализирайте Националния съвет за саморегулация

прочети повече
Всяко лице може да подаде жалба в НСС. За нас е задължение и отговорност да вземем бързо и безпристрастно отношение към вашия сигнал.  

прочети повече
Никога не е било по-лесно да защитите себе си и обществото от вредно съдържание в рекламите. Ще ви отнеме няколко минути и няма да ви струва нищо.

подай жалба
Адрес за кореспонденция

Национален съвет за саморeгулация (НСС)

ул."Сан Стефано" № 14, вх.Б, ет.3 - (БAKA)

София 1504

тел. 0886 695 616

е-mail: office@nss-bg.org

Вход за членове
вход